top of page

Sekulaari AA

Sekulaari = Maallinen, uskonnoton.

 

Sekulaari AA on uskonnoton tapa ajatella ja toimia Nimettömien Alkoholistien joukossa. Se pyrkii madaltamaan kaikkien kärsivien alkoholistien kynnystä tulla AA:n piiriin saavuttaakseen pysyvän raittiuden, huolimatta heidän uskomuksistaan tai jumalauskon puutteestaan.

Sekulaari AA

Sekulaarin AA:n alku voidaan jäljittää mieheen nimeltä Jimmy B., joka oli yksi AA:n ensimmäisistä agnostikoista. Hän sai Bill W:n vakuuttumaan siitä, että 12 Askeleen luonnoksissa AA:n Isossa Kirjassa Jumala - sana on syytä korvata "Korkeampi Voima" -käsitteellä ja lisätä siihen tarkenne: "sellaisena kuin Hänet ymmärrämme". Jimmy B:n rooli oli merkittävä, kun AA:n Kolmas Perinne kirjoitettiin muotoon "Ainoa vaatimus AA:n jäsenyydelle on halu lopettaa juominen"

 

Sekulaaripalaverit eivät ole uusi asia. Quad A (AA for Atheist and Agnostics) aloitti Chicagossa vuonna 1975 ja laajeni nopeasti muihin suurkaupunkeihin. Yhdysvalloissa kokoontuu nykyään viikoittain yli 400 sekulaaria AA ryhmää. Vastaavanlaisia ryhmiä toimii paljon myös muualla maailmassa.

Sekulaari AA
Mihin pyrimme

Mitä yritämme saavuttaa

Pyrimme olemaan vaihtoehto uskonnottomille ihmisille, jotka tuntevat jumalat ja muut korkeammat voimat itselleen vieraaksi. Haluamme heidän tietävän, että raittius on mahdollista huolimatta uskonnollisuudesta tai uskonnottomuudesta. Uskomme, että sekulaari AA voi saavuttaa alkoholistin, joka ei muuten tulisi perinteisen AA:n piiriin.

 

Ainoa tavoitteemme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Se voima, joka toimii alkoholistien jakaessa kokemuksiaan keskenään, on täysin riippumaton uskomuksista. 

Kun kuka tahansa, missä tahansa, etsii apua, haluamme että AA:n käsi on aina tarjolla.

Entä Kaksitoista Askelta?

AA:n toisen perustajajäsenen, Bill W:n, ajattelu kehittyi monissa kysymyksissä Ison Kirjan kirjoittamisen jälkeen.

 

Vuonna 1946 hän kirjoitti Grapevine -lehden artikkelissa:

"Niin kauan kuin on pienintäkään halua raitistumiseen, kaikkein moraalittomin, kaikkein epäsosiaalisin ja kaikkein kriittisinkin alkoholisti voi kerätä ympärilleen joukon samanmielisiä ihmisiä ja ilmoittaa, että on syntynyt uusi AA - ryhmä. Jumalaa vastustava, lääketiedettä vastustava, toipumisohjelmaamme vastustava tai jopa toisiansa vastustava ryhmä - nämä hillittömät yksilöt ovat edelleen AA -ryhmä, jos he ajattelevat sitä olevansa!"

 

Kirjassa "AA tulee täysi-ikäiseksi" Bill W. muistuttaa: ​
"AA:n 12 askelta ovat pelkästään ehdotuksia. Niihin uskominen sellaisina kuin ne on kirjoitettu, ei ole pääsyvaatimuksena jäsenyyteemme. Tämä vapaus on tehnyt AA:sta käyttökelpoisen tuhansille sellaisille, jotka eivät olisi sitä kokeilleet, jos olisimme vaatineet kahdentoista askeleen hyväksymistä sellaisina kuin ne on kirjoitettu."

 

Niillä jäsenillä, jotka haluavat hyödyntää Askelia on täysi vapaus muokata niitä heille itselleen sopiviksi, kunhan vain Askeliin sisältyvät periaatteet säilytetään.

12 Askelta

Ryhmät

Monet meistä raitistuivat perinteisessä AA:ssa mutta saatoimme tuntea itsemme ulkopuolisiksi tai olomme epämukavaksi. Meille on kerrottu että meidän on hyväksyttävä jumala tai jokin korkeampi voima, muuten joutuisimme takaisin juomaan. Emme löytäneet vastauksia yliluonnollisista voimista, eikä tämä valinta uhannut raittiuttamme.

 

Suuri osa suomalaisista pitää itseään joko ateistina, agnostikkona tai muutoin uskonnottomana. Kun he tulevat AA palavereihin ja törmäävät jumalaan puheissa, teksteissä ja seinätauluissa, he kääntyvät pois. Silti AA kuuluu myös heille, jos he vain haluavat lopettaa juomisen. Haluamme painottaa, että AA on toveriseura eikä joustamaton uskomuskokoelma. Sekulaari AA on vastaavanlainen joukko kuin mitkä tahansa muut erityisryhmät AA:n sisällä, esimerkkinä vaikkapa seksuaali-vähemmistöjen ryhmät tai nuorten palaverit. ​ ​ ​ ​

Ole rehellinen itsellesi!

Ryhmät
Yhteys

Viesti Uskomaton -ryhmälle

Success! Message received.

Sähköposti:

Osoite:

Kotkankatu 14-16

00510 HELSINKI
Suoja-Pirtti ry:n kokoustila

bottom of page